Odu Ifa Eji Ogbe

Ogbe Meji, Eji Ogbe, Odu Ifa + Дабор колдунDia fun Akinlaja

Ti omo araye yoo maa yosuti sii

Won nike o rubo

O gbebo o rubo

O ni E se maa yosuti eyin lo

Egan o pe k’oyin ma dun

Suti le yo si mi

Ni mo fi lowo lowo

Ni mo fi bimo le mole

Ni mo fi bimo le omo

Ni mo fi ni ire gbogbo

E se maa yosuti eyin lo

Egan o pe koyin ma dun

Ase Ase Ase se ooo