OYEKU MEJI IRE ISEGUN OTA ASE ASE ASE SE OOO

 

Oyeku meji ire isegun ota ase ase ase se ooo
Oyeku meji ire isegun ota ase ase ase se ooo

 

Emi Oye

Iwo Oye

Oye sèsè nlà làt’òke é bò

Omo aráyé wón se bi ojúmó ló nmó wá

Ojúmo ò mó o

Baba òyè ló l’a

Diá fún ikúsàánú (Akinlaja)

Ti nt’orun bò wàyé

Ebo ni wón ni ko se

Ó gb’ ebo ò ru’bo

Nje ikú o bá sàànu omo awo

Arun sàánu omo awo

Ki ore’le miran

Ase ase ase se ooo

 

ire

ire isegun ota

 

Сильнейшие магические ритуалы только тут

По вопросам Ифа гадании, инициаций и решения жизненных вопросов:

Babalawo Ifa

+7 (967) 4620616

ancient1witchcraft@gmail.com